Polityka prywatności

Serwis beModels.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Serwis beModels.pl gromadzi dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, te dane to między innymi nazwa przeglądarki, adres IP, na podstawie którego można stwierdzić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez beModels.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwisu.

Serwis beModels.pl stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, którą oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu beModels.pl.

Serwis beModels.pl może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od beModels.pl i nie są przez beModels.pl kontrolowane. Podawane linki do innych stron są prezentowane dla wygody Użytkownika i informacji. Inne serwisy mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych. Serwis beModels.pl nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek działania tych stron.

Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

beModels.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez beModels.pl, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od beModels.pl lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

beModels.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.